Blog

Prawidłowe oznaczanie wyrobów tekstylnych a UOKiK

metka

To, w jaki sposób powinny być oznaczane wyroby tekstylne, wskazuje przede wszystkim rozporządzenie WE 1007/2011. Chodzi jednak nie tylko o umieszczanie na metkach nazw włókien, ale też o to, by takie etykiety były trwałe, czytelne i jak najlepiej przymocowane. Kontrole pod tym kątem prowadzi m.in. UOKiK, dlatego, aby uniknąć kar czy innych nieprzyjemnych konsekwencji warto zaopatrzyć się w produkty do etykietowania produktów, zanim dopuści się je do obiegu.

Co powinno zawierać oznaczenie wyrobu tekstylnego?

W każdej branży obowiązują szczegółowe przepisy dotyczącego tego, jak należy przeprowadzić metkowanie i co umieścić na etykiecie. Czasem informacji jest bardzo dużo, dlatego producenci muszą sięgnąć po spersonalizowane rozwiązania do etykietowania takie jak systemy zawieszek czy łączniki. Na zaczepionych w ten sposób kartonikach umieszczą takie informacje jak:

  • nazwa danego produktu,
  • nazwa przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu na rynek,
  • adres przedsiębiorstwa,
  • skład surowcowy,
  • cena,
  • inne informacje niezbędne dla zapewnienia konsumentowi bezpieczeństwa.

Często na oznaczeniach wyrobów tekstylnych umieszczane są również informacje dotyczące sposobów konserwacji, przy czym takie oznakowanie jest dobrowolne. Okazuje się bowiem, że podanie takich informacji stanowi akt dobrej woli sprzedawcy i może odbyć się np. w formie wszytej metki albo papierowej zawieszki na nitkach do etykietowania.

Kontrole prawidłowości oznakowania wyrobów włókienniczych

Sposoby metkowania wyrobów tekstylnych poddawane są również kontroli instytucji takich jak UOKiK. Okazuje się, że tego typu kontrola z roku 2019 pokazała, iż spośród 538 przebadanych partii, aż 439 cechowało się niewłaściwym nazewnictwem włókiem, a 29 nie posiadało żadnych informacji o składzie surowcowym. To błąd, który mógł narazić firmę na spore straty finansowe, podczas gdy wystarczył zawczasu zadbać o systemy zawieszek do zamocowania odpowiednich informacji na ubraniach, sprzętach i innych produktach.

W raporcie nie pojawiły się natomiast informacje o problemach dotyczących nietrwałości metek i problemów z ich odczytywaniem. Mimo to producenci cały czas powinni mieć na uwadze, by rozwiązania do metkowania pozwalały na skuteczne przymocowanie etykiet do wyrobów włókienniczych, aby nie można było łatwo ich oderwać lub zniszczyć, np. podczas prania.

Dlaczego znajomość składu surowcowego jest tak ważna?

Pomimo jasnych zasad, wciąż wielu producentów nieprawidłowo oznacza wyroby tekstylne, zwłaszcza pod kątem ich składu. Dlaczego UOKiK przywiązuje jednak dużą wagę do tego typu kwestii? Przede wszystkim dlatego, że znajomość składu surowców jest kluczowa dla bezpieczeństwa użytkowania. Przyczyną mogą być alergie powodowane przez niektóre tkaniny, choć chodzi również o możliwość upewnienia się, że konsument będzie w sposób prawidłowy konserwował wyrób włókienniczy. Informacje o tym, jak należy postępować z produktem można przyczepić do towaru przy pomocy pistoletu do metkowania czy zawieszek ręcznych, gdy sprawa dotyczy delikatnego materiału.

Jak widać zasady przygotowywania oznaczeń wyrobów tekstylnych są usystematyzowane i producenci bez wątpienia powinni się do nich stosować, również dla zachowania dobrego imienia swojej marki. Jej logo z łatwością wyeksponują na metce przyczepionej z wykorzystaniem łączników standardowych lub specjalistycznych.