Blog

Produkt zagraniczny – jak podaje się informacje w innym języku

Zagraniczny

Opatrzenie produktu eksportowanego właściwą etykietą to bardzo ważna kwestia, której nie można pominąć. Aby towary zagraniczne dotarły bezpiecznie do celu należy zawrzeć na pudełkach lub opakowaniach wszystkie wymagane informacje. Dowiedz się więcej na ten temat w poniższym artykule.

Wymogi dotyczące danych zawartych na produkcie zagranicznym

Na opakowaniach eksportowanych towarów powinny się znaleźć następujące informacje:

 • Kraj pochodzenia;
 • Symbol dostawcy;
 • Informacje o ciężarze;
 • Dane dotyczące objętości
 • Ostrzeżenia (w formie np. symbolu kieliszka) wraz z instrukcją obsługi;
 • Symbol odbiorcy;
 • Adres miejsca docelowego;
 • Numer zamówienia;
 • Numer paczki;
 • Rozmiar (jeśli paczka zawiera większą ilość pudełek bądź opakowań).

Należy pamiętać, aby unikać podawania zbędnych informacji. Najlepiej używać zakodowanych symboli, jeśli tylko lokalne prawo uwzględnia taką możliwość.

Zasady dotyczące etykiet zagranicznych

Naczelna zasada dotycząca etykiet produktów zagranicznych mówi o tym, że powinny one być trwałe i przejrzyste. Sprowadza się to nie tylko do wodoodporności i wysokiej wytrzymałości, ale także do odpowiednio dużych rozmiarów, które umożliwią bezproblemowe odczytanie informacji. Te natomiast muszą być napisane w odpowiednim języku — w zależności od kraju, do którego eksportujemy dany towar. Ponadto trzeba etykietować więcej stron opakowania. Dane dotyczące odbiorcy oraz oznaczenia punktów docelowych i transferowych umieszczamy w minimum trzech miejscach na powierzchni towaru.

Informacje na towarach importowanych z innych krajów

Jak wygląda sytuacja w przypadku towarów importowanych z innych krajów? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 20 mówi, że zarówno na towarze, jak i opakowaniu, etykiecie oraz instrukcji powinny znaleźć się dane w języku polskim dotyczące producenta lub importera oraz informacje, dzięki którym można zidentyfikować produkt. Dane te obejmują:

 • Znak firmowy — czyli pełną lub skrótową nazwę przedsiębiorstwa wytwórcy wraz z adresem jego siedziby oraz państwem, z którego pochodzi;
 • Nazwę produktu — nazwę handlową lub chemiczną produktu;
 • Zastosowanie towaru — w przypadku, gdy nie jest to oczywiste;
 • Pozostałe oznaczenia i informacje, które powinny znaleźć się na etykiecie z tytułu odrębnych przepisów.