Blog

Jakie są unijne wymogi w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych?

Etykiety na ubraniach

Jeśli chcemy sprzedawać produkty włókiennicze w UE, musimy przestrzegać wymogów unijnych dotyczących etykietowania towarów. Na etykiecie artykułu włókienniczego musi znajdować się skład włókien tekstylnych wykorzystanych w ich produkcji. Należy też umieścić informację, czy produkty zawierają nietekstylne elementy pochodzenia zwierzęcego. Etykiety muszą być umieszczone na każdym artykule. Dotyczy to tych wyrobów, które w 80% składają się z tekstylnych włókien. Do nich należą takie produkty jak: odzież, pokrycia materacy, tapicerka mebli i namioty turystyczne. W przypadku sprzedaży między zakładami etykiety na towarach możemy zastąpić dokumentami handlowymi.

Wymogi dla etykiet

Etykiety oraz oznakowanie towarów muszą być czytelne, widoczne, trwałe i łatwo dostępne. Do znakowania poszczególnych artykułów warto wykorzystywać metkownice ręczne, które znacznie ułatwiają i przyspieszają cały proces. Pamiętajmy przy tym, że do opisu składu w oznakowaniu artykułów włókienniczych należy używać jedynie takich nazw włókien, które wymienione są w rozporządzeniu unijnym. Nazwy są zastrzeżone dla włókien tekstylnych i ich opisu. Towary wyprodukowane w całości z jednego rodzaju włókna oznaczane są zwrotami: 100%, czysty, wykonany w całości z. Organy krajowe mają prawo kontrolować wyroby włókiennicze na okoliczność zgodności informacji zawartych na etykiecie z prawdą. Kontrole mogą odbywać się w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, odprawie celnej i w magazynach.

Wyrób włókienniczy w Polsce

Producent, który wprowadził na polski rynek wyrób włókienniczy, musi mieć dokumenty, które potwierdzają spełnione wymogi bezpieczeństwa: certyfikaty, deklaracje lub wyniki badań. Kolejną rzeczą zapewniającą o bezpieczeństwie produktów jest oznakowanie ich. Zgodnie z rozporządzeniem zarówno etykieta, jak i opakowanie wyrobu powinny określać skład surowców i metodę konserwacji produktu z uwzględnieniem nazewnictwa włókien tekstylnych. Produkty w Polsce muszą być oznakowane w języku polskim. Jest to weryfikowane przez inspektorów handlowych w czasie kontroli u przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może zostać obciążony karą pieniężną za brak takiego oznakowania, a osoba odpowiedzialna za to zadanie – grzywną za wykroczenie.

Metkownice ręczne jako sposób na sprawne i estetyczne znakowanie ubrań

Dzięki pistoletom do etykietowania odzieży szybko i bez zbędnych utrudnień naniesiemy na towar oznakowanie w postaci cen czy kodów weryfikacyjnych, które będą czytelne, atrakcyjne wizualnie i zgodne z wymogami unijnymi. Wykorzystanie pistoletów stanowi gwarancję estetycznego efektu, który nada schludny wygląd oferowanym produktom. Pozwoli nam również ustandaryzować metki i etykiety, co podkreśli nasz wizerunek jako producenta rzetelnego i godnego zaufania.

Metkownice ręczne są łatwe i wygodne w użytkowaniu – sam proces etykietowania produktów nie wymaga żadnych przygotowań poza krótkim zapoznaniem się z funkcjami urządzenia. Dodatkową zaletą naszych pistoletów jest dopasowany do dłoni kształt – niweluje on ryzyko wystąpienia odgnieceń czy bólu w wyniku długotrwałego użytkowania sprzętu.